Πρώτη Ύλη

Πρώτη Ύλη

Από καλύτερα κοπάδια της ορεινής και ημιορεινής Ηλείας!

Καθημερινά συγκεντρώνουμε από τα καλύτερα κοπάδια της ορεινής και ημιορεινής Ηλείας, το Γάλα την πρώτη ύλη των προϊόντων μας.

Αφού περάσει από έλεγχο για να διαπιστωθεί η ποιότητα του ξεκινάει η επεξεργασία και παστερίωσή του.